Autoryzowany partner firmy
pompy ciepła Trójmiasto

ODKRYWAJĄC HISTORIĘ

  W latach 1980-1983 przeprowadzono gruntowny remont więźby dachowej. Dach kościoła i dzwonnicy pokryty został blachą miedzianą. Odrestaurowano wnętrze kościoła. Wraz z członkowstwem w Unii Europejskiej stworzone zostały nowe możliwości finansowania prac inwestycyjnych. Kolejne prace modernizacyjne wokół kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku rozpoczęły się w 2007 roku. Konserwatorzy zabrali się najpierw za elewację zewnętrzną i pomieszczenia zakrystii. Budowlańcy zdjęli tynk, który zakrywał piękne ciosy z wapienia. A to właśnie z niego zbudowano świątynię. W 2009 roku prace zostały przeniesione do wnętrza. 

  Konserwator zabytków wydał zgodę na zmianę posadzki i wykonanie ogrzewania podłogowego. Warto nadmienić, iż poprzedni system ogrzewania bazował na starych kotłach gazowych oraz nagrzewnicach, które miały niszczący wpływ na zabytkowe wnętrze kościoła oraz solidnie obciążały budżet parafii. W tym momencie władze kościoła wraz z firmą wykonującą ogrzewanie postanowiły spróbować zrobić ogrzewanie podłogowe, które korzysta z energii odnawialnej. „W taki sposób pompy ciepła ogrzewają budynki w Szwecji. Dlaczego nie miałoby to działać i u nas…?” mówi ks. Jerzy Zamorski, proboszcz parafii WNMP, który jest zwolennikiem takiego pomysłu.

pompy ciepła pomorskie
pompy ciepła pomorskie

DOLNE ŹRÓDŁO - ŁATWIEJ POWIEDZIEĆ, TRUDNIEJ ZROBIĆ

Ogrzewanie niskotemperaturowe, czyli podłogowe jest wręcz idealne dla takich obiektów jak kościół, jak również dla pomp ciepła korzystających z energii odnawialnej. Jednak warto podkreślić, iż w normalnych warunkach temperatura komfortu to ok. 20- 22⁰C, natomiast w kościele temperatura komfortu to ok. 10-12⁰C a więc energetycznie i finansowo sytuacja jeszcze bardziej korzystna. Początek instalacji pomp ciepła to przede wszystkim dobrze wykonane dolne źródło.
 

  Na terenie parafii wykonanych zostało 15 odwiertów, każdy głęboki na 100 metrów, następnie rury doprowadzone zostały do kotłowni z pompami ciepła zlokalizowanej w podziemiach budynków poklasztornych. Wszystkie rury z odwiertów zostały podłączone do jednego rozdzielacza. „Wszystkie odwierty zrobiliśmy w ciągu 3 tygodni, ale największym zaskoczeniem było dojście do rozdzielacza. 

DYSTRYBUCJA CIEPŁA PEŁNA NIESPODZIANEK

  Za pomocą pomp ciepła ciepło dostarczane jest z dolnego źródła do kościoła, a następnie poprzez pętle ogrzewania podłogowego przekazywane jest do pomieszczeń. Odległość między budynkiem klasztornym a kościołem to ok. 30 metrów. Sieć przesyłowa to w sumie 160 metrów zaizolowanych rur, doprowadzają one ciepło do 5 rozdzielaczy umiejscowionych w filarach podpierających sklepienie. Z rozdzielaczy odchodzi w sumie 25 pętli, zaś temperatura zasilania instalacji to 32°C. Dwie dwudziesto kilowatowe nagrzewnice gazowe zastąpiono pompami ciepła o łącznej mocy 42 kW, ponadto instalacja pracuje na tzw. „niskim parametrze”, co umożliwi osiągnięcie wysokiego wskaźnika efektywności (COP=4,2). W rezultacie parafia będzie miała niższe koszty ogrzewania. W drugim etapie kotłownia zostanie rozbudowana i kolejne pompy ciepła dostarczą ciepło i ciepłą wodę użytkową do budynków poklasztornych oraz administracyjnych.
 

  Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny to zabytkowy kościół oraz dawny klasztor - w sumie ok. 1800 mkw. do ogrzania oraz 10 osób mieszkających na stałe. W Polskim klimacie system ogrzewania to inwestycja o charakterze strategicznym, ponadto, kościół, jako parafia i siedziba dekanatu realizuje określone zobowiązania wobec wiernych. W dzisiejszych czasach komfort cieplny podczas mszy, katechezy czy spotkań parafialnych jest czymś zupełnie normalnym. W większości parafii ogrzewanie kościoła to jedna z największych pozycji z budżecie. 

  Przed modernizacją w sezonie zimowym, kiedy kościół był ogrzewany zużywano ok. 16.000 m3 gazu ziemnego, obecnie od grudnia 2009 do marca 2010 licznik energii przy pompie ciepła wskazał 7000 kWh. „Przeliczając na złotówki to za gaz płaciliśmy ok. 30.000 zł a po zainstalowaniu pomp ciepła i ogrzewania podłogowego koszt energii wyniósł ok. 3500 zł, to naprawdę znaczące oszczędności.” – mówi ks. proboszcz, ponadto dodaje: „również ważne jest dla nas, iż ogrzewanie nie ma negatywnego wpływu na zabytkowe wnętrza, co więcej emitujemy mniej szkodliwych substancji do atmosfery oraz jest to system bezobsługowy, a więc możemy skoncentrować się na aktywnej posłudze kapłańskiej i życiu parafii”.

kolektory słoneczne Trójmiasto

ECO SYNERGIA
Gdyńska 78
80-209 Chwaszczyno